Menu
X

Xét nghiệm ADN ông (bà) - cháu


Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ ông (bà) - cháu được thực hiện khi muốn xác định mối quan hệ huyết thống của ông (bà) và đứa trẻ (cháu) cho kết quả chính xác tương đương với kết quả xét nghiệm mối quan hệ huyết thống cha (mẹ) - con.

Xét nghiệm ADN huyết thống ông nội - cháu trai

Người cha truyền cho con trai nhiễm sắc thể Y với tỉ lệ đột biến thấp, bởi vậy xét nghiệm xác định mối quan hệ huyết thống giữa ông nội - cháu trai cũng như những người cùng dòng nội cho kết quả Y - STR như nhau. Có thể kết luận chính xác 100% đối với trường hợp không có quan hệ huyết thống và chính xác lên tới 99,99999998% trong trường hợp có mối quan hệ huyết thống.
- Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của ông nội giả định và đứa cháu. 
- Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn.... 
- Thời gian trả kết quả: Từ 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Ông nội - cháu trai

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
1 3 ngày 5.000.000 2.000.000
2 24 giờ 7.000.000 2.000.000
3 06 giờ 10.000.000 3.000.000

Xét nghiệm ADN huyết thống bà nội - cháu gái

Mối liên kết giữa người bà nội giả định với một đứa trẻ (cháu gái) dựa vào việc phân tích nhiễm sắc thể X có thể đưa ra được kết luận chính xác tuyệt đối trong trường hợp không có mối quan hệ huyết thống và chính xác hơn 99,99% trong trường hợp có mối quan hệ huyết thống.
- Phân tích: Mẫu ADN của bà nội giả định và cháu gái. 
- Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn.... 
- Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Bà nội - cháu gái

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
1 03 ngày 5.000.000 2.000.000
2 24 giờ 7.000.000 2.000.000
3 06 giờ 10.000.000 3.000.000

Xét nghiệm ADN huyết thống bà ngoại - cháu 

Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại. Phân tích này có thể xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại. 
- Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV). 
- Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn....
- Thời gian trả kết quả: 3 - 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu. 

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Bà ngoại - cháu gái

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VNĐ) Thêm mẫu thứ 3 (VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 1.500.000
2 05 ngày 8.000.000 2.000.000
3 03 ngày 10.000.000 2.000.000

Chú ý: (*)

- Thời gian thực hiện xét nghiệm tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
- Tất cả thời gian thực hiện xét nghiệm đều được đảm bảo kết quả chính xác như nhau.