Menu
X

Xét nghiệm ADN họ hàng


Xét nghiệm ADN huyết thống họ hàng có thể thực hiện được cả ở dòng nội và dòng ngoại bằng NST Y được truyền từ dòng cha hoặc ADN ti thể được truyền từ dòng mẹ, ít có đột biến và được truyền qua nhiều thế hệ.

Xét nghiệm ADN hệ huyết thống xác định quan hệ họ hàng theo dòng nội

Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và giữ nguyên qua nhiều thế hệ. Xét nghiệm này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ.
- Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam, tập trung vào ADN của nhiễm sắc thể Y với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau.
- Mẫu xét nghiệm: Máu, niêm mạc miệng, tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn..
- Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống họ hàng theo dòng nội: Bác (Chú) - cháu trai

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
1 3 ngày 5.000.000 2.000.000
2 24 giờ 7.000.000 2.000.000
3 6 giờ 10.000.000 3.000.000

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ họ hàng theo dòng mẹ

Các trình tự ADN ti thể được truyền từ mẹ sang con (cho cả con trai và con gái) với tỉ lệ đột biến rất thấp, bởi vậy nó có thể được giữ nguyên theo thời gian và truyền qua nhiều thế hệ họ ngoại.
- Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV). 
- Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn....
- Thời gian trả kết quả: 3 - 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ họ hàng theo dòng mẹ: Chị (em) gái của mẹ - cháu gái

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
1 07 ngày 5.000.000 1.500.000
2 05 ngày 8.000.000 2.000.000
3 03 ngày 10.000.000 2.000.000

Chú ý: (*)

- Thời gian thực hiện xét nghiệm tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
- Tất cả thời gian thực hiện xét nghiệm đều được đảm bảo kết quả chính xác như nhau.