Menu
X

Xét nghiệm ADN anh (chị) - em


Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ anh (chị) - em có thể thực hiện nhằm xác định mối quan hệ huyết thống của hai hay nhiều hơn nam - nữ giới có mối quan hệ huyết thống với nhau cùng dòng họ nội hoặc họ ngoại.

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ anh (chị) - em có cùng cha hay không. Trường hợp này có khuyến khích người mẹ tham gia xét nghiệm nhưng không bắt buộc.

  • Chị - em gái: Xét nghiệm ADN nhiễm sắc thể X
  • Anh - em trai: Xét nghiệm ADN nhiễm sắc thể Y
  • Anh trai - em gái (Chị gái - em trai): Cần có thêm sự tham gia xét nghiệm của cha/ông hoặc bà nội,...

Phân tích quan hệ huyết thống anh - em trai cùng cha (Phân tích theo dòng nội)

Phân tích được thực hiện để xác định hai hay nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau qua dòng họ nội. Với việc phân tích NST Y được truyền từ cha cho người con trai có thể xét nghiệm được mối quan hệ huyết thống qua nhiều thế hệ với kết quả chính xác.
- Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam. 
- Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn....
- Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống anh (chị) - em cùng cha

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
1 03 ngày 5.000.000 2.000.000
2 24 giờ 7.000.000 2.000.000
3 06 giờ 10.000.000 3.000.000

Phân tích quan hệ huyết thống anh (chị) - em cùng mẹ (Phân tích theo dòng ngoại)

Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại. Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại.
- Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) - em 
- Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn....
- Thời gian trả kết quả: 3 - 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Anh (chị) - em cùng mẹ

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
1 07 ngày 5.000.000 1.500.000
2 05 ngày 8.000.000 2.000.000
3 03 ngày 10.000.000 2.000.000

Phân tích quan hệ huyết thống chị - em gái cùng cha (Phân tích dựa trên NST X)

Phân tích để tìm mối liên kết giữa các chị em gái dựa vào phân tích NST X
- Phân tích: Mẫu ADN của các chị em. 
- Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn....
- Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Hai chị em cùng cha

Thứ tự Thời gian (*) Lệ phí cho 2 mẫu (VND) Thêm mẫu thứ 3 (VND)
  03 ngày 5.000.000 2.000.000
  24 giờ 7.000.000 2.000.000
  06 giờ 10.000.000 3.000.000

Chú ý: (*)

- Thời gian thực hiện xét nghiệm tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
- Tất cả thời gian thực hiện xét nghiệm đều được đảm bảo kết quả chính xác như nhau.