Vợ hay chồng được quyền biết kết quả xét nghiệm của con?

Cả 2 người đều được biết kết quả xét nghiệm của con. Căn cứ vào hồ sơ đã thống nhất, đây là điều mang tính pháp lý. Vì khách hàng đã đăng ký trả kết quả cả bằng điện thoại, khi có người đọc được mật khẩu thì đương nhiên họ được quyền biết kết quả, người đứng đơn phải chịu trách nhiệm về việc để lộ thông tin của mình. Còn nếu không có mật khẩu thì không được biết, mà kết quả chỉ được trao cho người có giấy hẹn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved