<

Tuyển dụng

GENTIS tuyển dụng tháng 12/2018: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng tại Hồ Chí Minh

GENTIS tuyển dụng tháng 12/2018: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng tại Hồ Chí Minh

06 Dec 2018

GENTIS thông báo tuyển dụng 02 chuyên viên Dịch vụ khách hàng làm việc tại 8/24 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM.

GENTIS Thông báo tuyển dụng tháng 12: Kỹ thuật viên xét nghiệm tại Hồ Chí Minh

GENTIS Thông báo tuyển dụng tháng 12: Kỹ thuật viên xét nghiệm tại Hồ Chí Minh

06 Dec 2018

GENTIS thông báo tuyển dụng 02 Kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc tại TTXN GENTIS 8/24 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM

GENTIS Thông báo tuyển dụng tháng 12: Nhân viên chăm sóc khách hàng

GENTIS Thông báo tuyển dụng tháng 12: Nhân viên chăm sóc khách hàng

06 Dec 2018

GENTIS thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

GENTIS tuyển dụng tháng 12/2018: Nhân viên thu mẫu và trả kết quả di động

GENTIS tuyển dụng tháng 12/2018: Nhân viên thu mẫu và trả kết quả di động

06 Dec 2018

Công ty cổ phần phân tích di truyền - GENTIS thông báo tuyển dụng tháng 12/2018 tại vị trí: Nhân viên thu mẫu và trả kết quả di động tại TP. Hồ Chí Minh

GENTIS tuyển dụng tháng 12/2018: Nhân viên Kinh Doanh tại TP. Hồ Chí Minh

GENTIS tuyển dụng tháng 12/2018: Nhân viên Kinh Doanh tại TP. Hồ Chí Minh

GENTIS thông báo tuyển dụng tháng 12/2018 tại vị trí Nhân viên Kinh Doanh

GENTIS tuyển dụng chuyên viên Marketing

GENTIS tuyển dụng chuyên viên Marketing

GENTIS thông báo tuyển dụng chuyên viên Marketing làm việc tại công ty cổ phần phân tích di truyền (GENTIS) 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

GENTIS tuyển dụng Kỹ thuật viên xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh

GENTIS tuyển dụng Kỹ thuật viên xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh

GENTIS thông báo tuyển dụng Kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc tại Trung tâm xét nghiệm ADN GENTIS - TP. Hồ Chí Minh (Số 7, đường số 8 Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh)

GENTIS tuyển dụng Trợ lý Giám đốc - TP. Hồ Chí Minh

GENTIS tuyển dụng Trợ lý Giám đốc - TP. Hồ Chí Minh

GENTIS thông báo tuyển dụng Trợ lý giám đốc, làm việc tại trung tâm xét nghiệm TP. Hồ Chí Minh (Số 7, đường số 8 Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh) - Tháng 8/2018.

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved