Thời gian trả kết quả xét nghiệm ADN huyết thống là bao lâu?

Kết quả xét nghiệm ADN huyết thống bình thường sẽ được trả kết quả sau 03 ngày làm việc (Theo thời gian làm việc hành chính, không tính ngày lấy mẫu, ngày trả kết quả, ngày cuối tuần và ngày lễ tết). Tuy nhiên, kết quả có thể được trả nhanh hơn tùy thuộc vào gói thời gian trả kết quả mà khách hàng lựa chọn. Tham khảo thêm thông tin của GENTIS để biết rõ hơn về Bảng giá dịch vụ xét nghiệm ADN.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved