Kết quả của GENTIS có thể làm cơ sở pháp lý cả trong và ngoài nước?

​Kết quả của GENTIS là hoàn toàn chính xác: http://gentis.com.vn/9-ly-do-chon-gentis-m56.
GENTIS đã tham gia mạng lưới khoa học hình sự Châu Á, là đơn vị cung cấp, chuyển giao về thiết bị, công nghệ cho các đơn vị làm về ADN ở Việt Nam.
Sở tư pháp và đại sứ quán các tỉnh thành và các nước đều chấp nhận kết quả mà GENTIS đưa ra, riêng Đại sứ quán Trung Quốc còn chỉ định công dân đến GENTIS để làm. Với tòa án, công ty cũng đã phục vụ rất nhiều và khi có Trưng cầu của tòa án thì họ sẽ giám sát quá trình làm thủ tục, thu mẫu khi làm tại GENTIS.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved