GENTIS trực tiếp làm xét nghiệm hay gửi mẫu đến hãng?

GENTIS là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có thể làm nhanh và làm trực tiếp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có trụ sở và phòng thí nghiệm đầy đủ. Nếu làm sai thì khách hàng có thể kiện và GENTIS sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng việc đó gần như là không có vì quy trình công nghệ phân tích của GENTIS tuân thủ theo chuẩn của Mỹ, EU và các nước tiên tiến khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved