Menu
X

Bảng giá làm thẻ ADN cá nhân


Thẻ ADN cá nhân sẽ ghi lại dữ liệu ADN đặc trưng của riêng bạn. Nhờ có thẻ ADN cá nhân bạn sẽ dễ dàng xác định quan hệ huyết thống, nhanh chóng xác định danh tính và được bảo đảm quyền lợi về mặt pháp luật trọn đời.

Thứ tự Thời gian (*) Lệ Phí (VNĐ)
1 4 ngày 2.500.000 VNĐ
2 24 giờ 4.000.000 VNĐ
3 6 giờ 5.000.000 VNĐ